ANBI

Kernprincipes en doelen: Het doel van de Oehoewerkgroep Nederland is onderzoek- en bescherming van de Oehoe in Nederland.

Middels het werven van donateurs en subsidies hopen wij voldoende fundament te kunnen scheppen om haar informatieve- en beschermende functie te kunnen waarmaken.

Beloningsbeleid

De OehoeWerkgroep kent geen beloningsbeleid omdat alle werkzaamheden op vrijwillige basis worden verricht.

 

Bestuur

 

voorzitter S. van Lierop

Penningmeester G. Wassink

bestuurslid R.R. Speelman

bestuurslid R. Speelman

 

Activiteiten:

Klik hier voor het  Beleidsplan 2014-2018 

Oehoe-werkgroep financieel jaaroverzicht:

Klik hier voor het  financiëel   jaarov erzic ht

Contact adres

Gejo Wassink Europaweg 40 a

7137 HN LIEVELDE

tel. 0544 467034

 Mail: info@oehoewerkgroep.nl  

Contact

Oehoewerkgroep info@oehoewerkgroep.nl